Tìm kiếm

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

PHÂN RÁC HỮU CƠ

Phân rác còn được gọi là phản compot. Đó là loại phân hữu cơ chế biến từ rác, cỏ dại, thân lá cây xanh, bèo tây, rơm rạ, chất thải rắn của ...

PHÂN XANH HỮU CƠ

Phân xanh là loại phân hữu cơ có thành phẩm gồm các loại bộ phận trên mặt đất của cây. Khác với phân chuồng thì phân xanh thường được sử ...

PHÂN CHUỒNG HỮU CƠ

Phân chuồng là loại phân do gia súc thải ra. Trung bình mỗi đầu gia súc nuôi nhốt trong chuồng. Sau mỗi năm có thể cung cấp một lượng phân ...

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

XỬ LÝ BỆNH VÀNG LÁ Ở CÂY TIÊU ĐEN

Xứ lý bệnh vàng lá ở cây tiêu do một loại virus gây ra, hiện nay trên thị trường không có biện loại thuốc nào có thể trị được, loại virus ...

BỆNH CHẾT NHANH VÀ CHẾT CHẬM Ở CÂY TIÊU

Bệnh chết nhanh ở cây tiêu có tên khoa học là Phythopthora palmivora đây là một loại nấm sống trong môi trường đất, ưu độ ẩm cao, và đất c...

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHE BÓNG LÀM CỎ CHO CÂY TIÊU

Kỹ thuật trồng cây hồ tiêu Theo tài liệu của Viện Nghiên Cứu Cây Trồng, cây tiêu được cho là loại cây dễ trồng, có khả năng thích ứng với ...