Tìm kiếm

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Phân bón Magie (Mg)

Phân bón magiê (Mg) được biết đến với vai trò quan trọng trong sự hình thành quá trình trao đổi năng lượng cây trồng thông qua quá trình quang hợp

Magiê là một thành phần thiết yếu của phân tử chất diệp lục, với mỗi phân tử chứa 6,7% magiê.  Chất diệp lục, sắc tố màu xanh lá cây trong thực vật, là nơi xảy ra quá trình quang hợp. Nếu không có chất diệp lục, thực vật không thể sản xuất thực phẩm, và sự sống trên Trái đất sẽ chấm dứt tồn tại.

Cây cần được bổ sung phân bón magie (Mg) để tiến hành quang hợp và Mg là thành phần của các chất diệp lục. Mg kết gắn các khâu trong quá trình chuyến hoá hidrat cacbon, tổng hợp các axit nucleic. Mg thúc đẩy quá trình chuyển hoá và hấp thu đường của cây.

Biểu hiện cây trồng khi thiếu Magie gân lá sẽ vàng úa, hiện tượng bắt đầu từ những lá già, gây ra hiện tượng rụng lá, ở một số cây trồng thiếu magie gân lá sẽ chuyển màu đỏ tía.

Biểu hiện thiếu phân bón magie mg ở cây ngô

thiếu phân bón magie mg

Biểu hiện thiếu phân bón magie mg


Các loại phân đa lượng có chứa hàm lượng Mg cao là: Phân lân Văn Điển chứa 17-20% Mg Phản sunphát kali-magio chứa 5-7% Mg Phân borat magiê chứa 19% Mg

Các loại phân bón nhập khẩu Châu Âu chất lượng cao có chứa hàm lượng Magie Cao như: Phân bón Magie sunphats MgSO4 MgO chứa 16%; Phân bón Haifa Magnisal MgO 16%;..


Hà Phương

Phân bón Magie (Mg) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown