Tìm kiếm

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ky-thuat-cay-trong. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ky-thuat-cay-trong. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

BỆNH BỒ HÓNG VÀ ĐỐM XÁM Ở CÂY XOÀI

Bệnh bồ hóng và bệnh đốm xám ở cây xoài do một loại nấm có tên Capnodium mangifera gây hại, chúng tạo thành những mảng muội đen như bồ hóng...

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018

CÂY GIỐNG XOÀI - ĐẶC TÍNH THỰC VẬT VÀ ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

Cây giống xoài - đặc tính thực vật và điều kiện sinh thái. Đặc tính thực vật của cây giống xoài Cây giống xoài thuộc họĐào lộn hột (...

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

Tổng hợp sâu bệnh hại cây Sầu Giêng

Những năm gần đây cây Sầu Giêng được mệnh danh là cây  tiền tỉ chẳng những thế mà diện tích trồng cây Sầu Riêng liên tục được mở rộng qua c...

Tổng hợp sâu bệnh hại Thanh Long

TỔNG HỢP CÁC LOẠI SÂU HẠI CÂY THANH LONG Bài viết nhằm cung cấp cho Nhà vườn phát hiện và sử lý bệnh hai cây Thanh Long, ở một số vù...