Tìm kiếm

Hiển thị các bài đăng có nhãn sau-benh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sau-benh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

XỬ LÝ BỆNH VÀNG LÁ Ở CÂY TIÊU ĐEN

Xứ lý bệnh vàng lá ở cây tiêu do một loại virus gây ra, hiện nay trên thị trường không có biện loại thuốc nào có thể trị được, loại virus ...

BỆNH CHẾT NHANH VÀ CHẾT CHẬM Ở CÂY TIÊU

Bệnh chết nhanh ở cây tiêu có tên khoa học là Phythopthora palmivora đây là một loại nấm sống trong môi trường đất, ưu độ ẩm cao, và đất c...

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

Tổng hợp sâu bệnh hại cây xoài

Thông qua các báo cáo của TT nghiên cứu và phát triển nông nghiệp đã thống kê được nhóm sâu bệnh gây hại ở cây xoài trong đó nhóm sâu gây ...

Tổng hợp sâu bệnh hại Thanh Long

TỔNG HỢP CÁC LOẠI SÂU HẠI CÂY THANH LONG Bài viết nhằm cung cấp cho Nhà vườn phát hiện và sử lý bệnh hai cây Thanh Long, ở một số vù...