Tìm kiếm

Hiển thị các bài đăng có nhãn sau-hai-cay-trong. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sau-hai-cay-trong. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

BỆNH BỒ HÓNG VÀ ĐỐM XÁM Ở CÂY XOÀI

Bệnh bồ hóng và bệnh đốm xám ở cây xoài do một loại nấm có tên Capnodium mangifera gây hại, chúng tạo thành những mảng muội đen như bồ hóng...